Publicerat: 2024-03-20

Föreningen har startat upp en sluten facebookgrupp där medlemmar kan ansöka om att få vara med. 

Gruppen hittar ni här

Tänk på att besvara frågorna när ni ansöker om att få gå med i gruppen

 


Publicerat: 2024-03-06

Nyheter för överförmyndare – våren 2024


Publicerat: 2024-03-04

 

Överförmyndare i Samverkan ÖiS har här nöjet att inbjuda ställföreträdare med uppdrag inom ÖiS till en

ställföreträdarträff i Ulricehamn 2024-05-15. Denna eftermiddag kommer att fyllas med intressant information och föreläsningar av bland annat

Kalle Larsson SKR och Jan Wallgren jurist och specialist inom överförmyndarfrågor.

Ställföreträdarträff i Ulricehamn 2024-05-15

Anmälan görs här


Publicerat: 2024-02-23

Kronofogden inbjuder till webbinarie vid två tillfällen med information gällande brottsoffer, ”Vägen vidare”

 

Vägen vidare

 


Publicerat: 2024-01-27

Nyheter från Försäkringskassan

 

Underlag till årsredovisning för ställföreträdare

 


Publicerat: 2024-01-13

Styrelsen har här nöjet att inbjuda till årsmöte 2024-03-19

 


Publicerat: 2024-01-13

 

Styrelsen har här nöjet att inbjuda våra medlemmar till redovisningskväll 2024-01-30


Publicerat: 2024-01-13

 

Styrelsen har här nöjet att inbjuda alla medlemmar till utbildning under våren med start 2024-01-23


Publicerat: 2023-12-19

Nyheter för överförmyndare – Vintern 2023

Publicerat: 2023-11-22

Information från Försäkringskassan

 

Hej

Idag fokuserar nyhetsbrevet på merkostnadsersättning. Dels en välkommen nyhet, dels en påminnelse om hur du kan få en snabb överblick över ersättningen.

Merkostnadsersättning via Mina sidor

Från och med den 15 december kan du som ställföreträdare ansöka om merkostnadsersättning för din huvudman via Mina sidor.

Några saker vi hoppas kommer underlätta är möjligheten att ladda upp medicinska underlag i e-tjänsten i samband med att du ansöker samt att du kan ladda upp ditt arvodesbeslut, om den kostnaden ska ingå i ansökan om ersättning.

Precis som vanligt ska du välja ”ställföreträdare” i drop down menyn när du loggar in

 


Publicerat: 2023-10-05

 

Styrelsen har här nöjet att inbjuda våra medlemmar till en digital caféträff 2023-10-17.

 

Mer information finns i länken nedan

Digital caféträff

 


Publicerat: 2023-10-05

 

Nyheter från Försäkringskassan

I veckan kom Försäkringskassan ut med lite nyheter gällande dem.

Försäkringskassan

 


Publicerat: 2023-09-22

Överförmyndaren i Varberg har här nöjet att inbjuda er som har uppdrag i Mark, Falkenberg och Varberg till en utbildningskväll
anordnad av Skuld- och Budgetrådgivningen samt Konsumentrådgivarna i Varberg.

Mer info. samt hur Ni anmäler er finns i denna länk

 


Publicerat: 2023-05-08

Vi tackar Överförmyndaren i Skövde för en jättetrevlig och informationsrik dag på ställföreträdarträffen den 6:e maj.

 


Publicerat: 2023-04-17

Nyheter för överförmyndare våren 2023


Publicerat: 2023-03-17

Träff för alla ställförestädare 2023 med uppdrag hos Överförmyndare i samverkan ÖiS.

(Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn)


ÖiS bjuder in alla ställföreträdare till en storträff! Det kommer bli föreläsningar, lunch och mingel. Föreläsare är Jan Wallgren, jurist och specialist inom överförmyndarfrågor samt Jakob Holmberg, åklagare på Skaraborgs tingsrätt. Träffen hålls på Kulturfabriken i Skövde 6 maj kl 10-14 och vi hoppas att så många som möjligt vill komma. Deltagande och lunch är kostnadsfritt, sista anmälningsdag är 26/4.

Mer information dagen och anmälan hittar du här: Träff för alla ställföreträdare 2023 (ois.skovde.se)


PROGRAM

10.00
Inledning
Johan Ramberg, chef för sektor medborgare och samhällsutveckling 

10.15-12.00
Jan Wallgren, jurist och specialist på frågor som handlar om ställföreträdarens och överförmyndarens uppdrag.
“Vad är bra för ställföreträdaren att veta”

12.00-13:00 
Lunch och mingel 

13.00-14.00
Jakob Holmberg, åklagare på Skaraborgs tingsrätt.
”Åklagarens arbete vid förskingring eller grov trolöshet mot huvudman”

I mingelhörnan kommer representanter från överförmyndare i samverkan att finnas tillsammans med:

Aider
Godmansföreningen Sjuhärad
Skaraborgs godman och förvaltarförening
Budget och skuldrådgivning från Falköpings kommun

 

Vi hoppas att vi ser Er där 🙂

Väl mött

//Styrelsen

 


Publicerat: 2023-03-05

Den 6:e maj kommer Överförmyndare i samverkan (ÖiS) att anordna en träff för ställföreträdare i Skövde.

Föreningen kommer där att medverka som utställare. 

Mer om denna träff finner ni på deras hemsida samt på facebook.  


Publicerat: 2023-03-05

Mentorskap 

Ofta kan det kännas osäkert om hur och vad
man ska börja  i sitt uppdrag. Föreningen erbjuder
därför dig som är ny, att under ca sex månader få råd och
hjälp av en erfaren och utbildad mentor

Detta är kostnadsfritt för medlemmar i GMF Sjuhärad


Publicerat: 2023-02-22

Fördjupad utbildning i löpande bokföring

Styrelsen har här nöjet att bjuda in dig till en fördjupad utbildning om löpande bokföring. 

Utbildning löpande bokföring


Publicerat: 2023-02-22

Utbildning 2023

Vi har nu bestämt datum för kommande tre utbildningstillfällen 🙂 

Utbildning 2023


Publicerat: 2023-02-15

Styrelsen har här nöjet att återigen inbjuda till en digital caféträff den 7/3

Digital caféträff


Publicerat: 2023-02-15

Styrelsen har här nöjet att bjuda in dig till årets årsmöte den 14/3 på Restaurang Guldkanten.

Årsmöte 2023


Publicerat: 2023-01-04

Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda våra medlemmar till utbildning och redovisningskväll.

Mer information finner ni i respektive länk 

 

Utbildning 2023-01-19

Redovisningskväll 2023-02-07

 


Publicerat: 2022-11-22

Medlemsavgift för 2023

För året 2023 är medlemsavgiften 300:- och då ingår olycksfall- och ansvarsförsäkring. 

Se länk för med info


Publicerat: 2022-11-22

Ett intressant mål i Högsta Förvaltningsdomstolen om vad en God Man ska göra och vad denna inte ska göra 

HDF Mål 551-22

Utkast ur domen

”Vad som avses med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person definieras inte i lagstiftningen om gode män och beskrivs relativt sparsamt i förarbetena. De exempel som ges är inte uttömmande och många uppgifter som ankommer på en god man kan innefattas i flera av dessa begrepp. Klart är emellertid att ett uppdrag som god man inte innefattar praktiska omvårdande insatser såsom att städa, handla, ledsaga huvudmannen till läkarbesök och umgås. Uppdraget omfattar normalt i stället hjälp med uppgifter som är av mer administrativ karaktär, t.ex. att ansöka om olika stöd- och hjälpinsatser, sköta kontakter med myndigheter och fordringsägare, överklaga beslut och deklarera”

 


Publicerat: 2022-10-15

Inbjudan höstträff 2022-11-22


Publicerat: 2022-10-10

Inbjudan webbsänt seminarie hos Försäkringskassan

Vill du veta mer om assistansersättning och merkostnadsersättning?

När? Seminariet ges vid två tillfällen, måndag den 24 oktober klockan 15.00-16.30 eller onsdag den 26 oktober klockan 17.00-18.30.


Publicerat: 2022-09-26

 

Utbildning för dig som är God man / Förvaltare i Mark 2022-11-19

 


Publicerat: 2022-09-16

Merkostnadsersättning

Då de flesta ersättningar från Försäkringskassan ökades markant i januari för de flesta huvudmän är det redan nu dags att se över om Era huvudmän kanske from nästa år får betala Ert arvode själva. Om så är fallet är det dags att redan nu ansöka om merkostnadsersättning med tanke på att Försäkringskassans handläggningstid är ca 6 månader. Detta gäller de huvudmän som ännu inte fyllt 65.

Är ni osäkra på hur ni ska räkna så kontakta gärna någon i styrelsen för hjälp. 

 


Publicerat: 2022-09-16

Utbildning Bevaka Rätt och Förvalta Egendom 2022-09-27

Vi träffas som vanligt på Restaurang Guldkanten kl 18:00


Publicerat: 2022-08-19

Information från Överförmyndaren i Borås

Brev till ställföreträdare


Publicerat: 2022-01-21

Styrelsen har här nöjet att inbjuda våra medlemmar till 2022 års årsmöte

som är planerat till 2022-03-15, mer information tillsammans med kallelse kommer på mail.

Inbjudan årsmöte 2022

OBS! Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-15


Publicerat: 2022-01-03

Redovisningskväll 2022-02-15

Styrelsen har återigen nöjet att inbjuda våra medlemmar till en redovisningskväll för dig som har kört fast i din årsräkning.

Redovisningskväll


Publicerat: 2022-01-03

Styrelsen har här nöjet att inbjuda våra medlemmar till utbildning i de olika delarna med start i januari då första delen ”redovisning” går av stapeln

Utbildning


Publicerat: 2021-12-01

Medlemsavgift för 2022

Styrelsen vore oerhört tacksamma om Ni senast den 15:e december kan ha betalat medlemsavgiften för 2022.

För 2022 är avgiften 300:- och då ingår en olycksfallsförsäkring

samt nytt för i år även en ansvarsförsäkring.

Betalning görs till föreningens PG  483 57 66-9


Publicerat: 2021-11-29

Försäkringskassan informerar

Mina sidor för ställföreträdare

Som ställföreträdare har du tillgång till våra digitala tjänster. Välj ställföreträdare i rullistan på inloggningssidan, fyll i ditt personnummer och identifiera dig med bank-id. Härifrån kan du utföra ärenden som gäller en eller flera huvudmän.

Logga in på Mina sidor som ställföreträdare


Publicerat: 2021-09-12

Caféträff

Vi har här nöjet att inbjuda till årets första fysiska Caféträff den 5 oktober 2021

Inbjudan Caféträff


Publicerat: 2021-06-30

Inspelad Digital Cafèträff 30/6

Publicerat: 2021-04-25

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en digital träff 2021-05-06

Inbjudan digital träff


Publicerat: 2021-03-25

Gällande Sekretess hos Överförmyndaren

Det råder sekretess i överförmyndarverksamheten. Sekretessen är av den strängare arten. I bestämmelsen i 32 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen (OSL) anges att sekretess gäller

”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men”. Ordet ”enskild” avser både ställföreträdare och huvudman.

Vi får regelbundet förfrågningar kring ställföreträdare. Det kan t ex vara journalister som granskar överförmyndarverksamheter generellt eller enskilda ärenden men även olika företag som vill marknadsföra olika typer av tjänster. Just nu finns en tämligen enhetlig domstolspraxis som innebär att uppgifter om en ställföreträdares personliga eller ekonomiska förhållanden, t ex hur många uppdrag har X eller hur mycket arvode har X fått, inte lämnas ut om syftet är en journalistgranskning. Domstolarna säger ibland att allt som den enskilda individen upplever som ett mera påtagligt obehag ska beaktas vid bedömningen om ett utlämnande uppgiften kan ske ”utan att den enskilde lider skada eller men”. De skador som avses är i första hand sådana skador som att någon blir utsatt för andra missaktning, om personens personliga förhållande blir kända.

Det här innebär alltså att vi inte lämnar ut uppgifter till journalister om enskilda ställföreträdare. Däremot är vi i allmänhet skyldiga att lämna ut uppgifter som inte kan knytas till enskild person, t ex hur många uppdrag har den som har flest uppdrag i kommunen.

När det gäller företag som vill ha ut ställföreträdares adress- och telefonuppgifter för att marknadsföra tjänster som t ex fixarhjälp eller utbildning, anser domstolarna numera att dessa uppgifter, mot bakgrund av syftet, är tämligen harmlösa och därför ska lämnas ut. Det är därför ni ställföreträdare emellanåt kan kanske både mejl, brev eller telefonsamtal från olika företag.

Överförmyndarnämnden gör dock alltid en särskild prövning i alla ärenden om utlämnade av uppgifter om ställföreträdare. Om domstolspraxis inte är helt klar för en viss begäran, avslår nämnden begäran om utlämnade. Ett sådant beslut är överklagbart till kammarrätten.


Publicerat: 2021-03-05

9 mars: webbinarium med presentation av FUB:s nya rapport om god man och förvaltare
 
Juristen och forskaren Torbjörn Odlöw har tillsammans med FUB skrivit rapporten ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

 

Den 9 mars kl. 18-20 kommer Torbjörn presentera innehållet i rapporten och förbundsjurist Julia Henriksson kommer berätta om FUB:s ställningstaganden.

Länk till webbinariet


Publicerat: 2021-03-05

Styrelsen i GMF Sjuhärad har härmed nöjet att inbjuda till årets stämma vilken kommer att hållas digitalt.

Inbjudan årsmöte 2021

Uppkoppling Teams


Publicerat: 2021-02-04

Föreningen har tagit fram en excel-fil med kassablad för inkomster och utgifter samt en sammanställning som ska följa ert kontoutdrag.

Detta för den som bokför manuellt. Vid frågor om kassabladen kontakta vår kassör Lotta Edqvist på kassor@gmfsjuharad.se

Kassaboksblad


Publicerat: 2020-12-30

Redovisningskväll 2021

På grund av rådande omständigheter så kommer föreningens redovisningskväll bara att vara för våra medlemmar.

Den kommer att hållas den 4 februari 2021. Anmäl dig senast den 28/1 till kassör Lotta Edqvist, kassor@gmfsjuharad.se med namn och mobilnummer. För att minimera riskerna på mötet kommer vi att ringa och boka in varje person, så att det blir max 4 personer/timma denna dag. Mötet kommer att hållas centralt i Borås på två olika ställen. Mer information lämnas vid anmälan.

/Styrelsen


Publicerat: 2020-12-30

Medlemsavgift för 2021

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021.

Denna är på årsmötet 2020 fastställd till 200:-

Betalning görs till föreningens PG 483 57 66-9

Märk din betalning med namn och mail.

För den som även vill teckna ansvarsförsäkring för 2021 är premien för denna 200:- och betalas samtidigt.


Publicerat: 2020-12-30

Nyheter från överförmyndaren Borås


Publicerat: 2020-10-24

Rapport från ordförandekonferensen med RGMF.


Publicerat: 2020-06-12

Nyheter för överförmyndare från SKR.


Publicerat: 2020-05-28

Nu finns möjligheten att digitalt skicka uttagsmedgivande och arvodesbeslut till Nordea.

Information om att skicka uttagsmedgivande/arvodesbeslut digitalt

Blankett ”överföringsuppdrag”


Publicerat: 2020-05-14

Hemställan från SKR om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare


Publicerat: 2020-04-30

Hej Medlemmar,

Vi hoppas att ni alla mår bra under dessa tider! Vi vill bara med dessa meningar i detta mejl säga att bara för att Vi inte träffas så fortsätter styrelsen sitt engagemang och har fysiska möten eller telefonmöten.

Styrelsen har haft två möten sedan årsmötet i mars

Två av de styrelsevalda träffade Rickard Byström, ÖFE chef i Borås, den 8/4, där man tog upp frågor från våra medlemmar. Vi önskar presentera dessa svar på nästa möte

Ni kan alltid ringa eller mejla oss om ni har frågor/funderingar runt ett nytt eller pågående uppdrag. Vi finns till för er!

Om allt går åt rätt håll så har vi planerat ett medlemsmöte den 30/9 kl 18:00 på Guldkanten. Detta är preliminär bokat, håll utkik i er mejlbox eller på hemsidan för uppdatering.

Väl mött

//Styrelsen


Publicerat: 2020-03-13

Med anledningen av spridningen av corona­viruset, Covid-19 vill vi informera om hur vi i vår förening ser och agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhetsåtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälsotillståndet tillåter det. Vi rekommenderar Er att tills vidare ställa in besök och externa möten för att undvika exponering. De flesta boenden i Borås har sedan igår utlyst besöksförbud. Ring boendet innan eventuellt besök.

Styrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätthålla en bra kommunikation för huvudmans bästa. Till hjälp kan vårt digitaliserade arbetssätt vara till hjälp och lösa många frågor.

Vi tror att det är viktigt att vi alla fattar rätt beslut i den nu uppkomna situationen. Genom att hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndigheten blir det lättare att fatta välgrundade beslut.


Publicerat: 2020-03-13

Information från årsmötet 2020


Publicerat: 2020-02-14

Möte med Överförmyndarenheten vår 2020


Publicerat: 2020-02-14

Redovisningsprogram

PC Ställföreträdare

Godman.se


Publicerat: 2020-02-14

Inbjudan årsmöte 2020-03-05


Publicerat: 2020-02-05

Information från Veterankraft gällande hushållsnära tjänster

Broschyr

Tjänsteutbud


Publicerat: 2020-02-05

Försäkringsinformation gällande Ansvarsförsäkring för perioden 2020-04-01 — 2020-12-31

Ansvarsförsäkring


Publicerat: 2020-02-04

Motioner inför årsmötet 2020-03-05 skickas in till styrelsen

senast 2020-02-10


Publicerat: 2020-01-23

Styrelsen i GMF  Sjuhärad har här nöjet att inbjuda dig till en redovisningskväll i form av öppet hus.

Detta sker den 11/2 på restaurang Guldkanten på Kvarngatan 20 i Borås

Redovisningskväll


Publicerat: 2020-01-23

Årsmöte 2020

Styrelsen i GMF Sjuhärad har bestämt årets årsmöte till den 5/3 kl 18:30 på restaurang Guldkanten i Borås.

Mer information kommer att skickas ut inom kort.

Vill du nominera dig själv eller någon annan som ledamot till styrelsen kontakta då vår sekreterare.
sekr@gmfsjuharad.se


Publicerat: 2020-01-23

RGMF

(Riksförbundet Gode män och Förvaltare) har sin årsstämma 18 april 2020.
Vill ni som medlem i GMF Sjuhärad nominera någon till deras styrelse alternativt skicka in en motion ber vi er att kontakta någon ur GMF Sjuhärads styrelse för mer information.


Publicerat: 2020-01-12

Medlemsavgift för 2020


Publicerat: 2020-01-12

Ni vet väl att föreningen erbjuder våra medlemmar mentorskap


Publicerat: 2019-12-20

Överförmyndarnytt december 2019


Publicerat: 2019-11-30

Information från SKR


Publicerat: 2019-10-17

Styrelsen i GMF Sjuhärad har här nöjet att inbjuda Er till en
kompletterande utbildning för ställföreträdare.

Inbjudan utbildning

Utbildningsplan


Publicerat: 2019-10-07

Höstträff 2019-10-29


Publicerat: 2019-09-18

Konsumenternas

Ett tips om vart du kan vända dig för gratis rådgivning med frågor gällande försäkringar, bankfrågor, frågor om elavtal, telekomfrågor mm


Publicerat: 2019-09-09

Riktlinjer för nya arvoden Borås


Publicerat: 2019-06-09

Överförmyndarnytt juni 2019


Publicerat: 2019-05-22

Caféträff

Ulricehamn 2019-06-18

Mark 2019-06-18

Borås 2019-06-19


Publicerat: 2019-05-22

Mentorskap

Vi kommer framöver att erbjuda mentorer till våra medlemmar.
Behöver ni en mentor att kontakta för frågor eller bolla idéer?

Kontakta styrelsens Leif Falk på mail  sekr@gmfsjuharad.se


Publicerat: 2019-04-10

Ny broschyr från Bankföreningen

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare


Publicerat: 2019-03-25

Nya riktlinjer för arvoden i Borås Stad som kommer att införas för arvoden 2019

Riktlinjer för arvoden, gäller för år 2019


Publicerat: 2019-03-15

Information från årsmötet


Publicerat: 2019-01-23

14 mars 2019
Årsmöte för medlemmar. 18.30 på Guldkanten, Kvarngatan 20


Hej,
Behovet av gode män och förvaltare har aldrig varit större. Den psykiska ohälsan och sociala utsattheten ökar, vi blir äldre och kommunala hjälpinsatser försvinner. Dessutom har det aldrig varit enklare att sätta sig själv i knipa genom ofördelaktiga lån, onödiga inköp och spelmissbruk.
Vänligen återkom till överförmyndaren om du har möjlighet och är intresserad av att åta dig ett uppdrag som god man eller förvaltare. Om särskilda önskemål om typ av uppdrag finns så ange dem; förvaltarskap/godmanskap, äldreomsorg, socialpsykiatri, handikappomsorg etc. Överförmyndaren är även intresserad att veta vilka språkkunskaper du har.
Med vänliga hälsningar
Överförmyndarenheten Borås Stad

Överförmyndarenhetens telefontider:
måndag, onsdag, fredag kl. 10-12
torsdag kl. 13-15


3 december 2018

Idag går driften av LSS-boenden över till Attendo.

De boenden det gäller är enligt nedan.

Nedan 14 bostäder drivs på entreprenad sedan år 2010 i Borås Stad. Det är också dessa som ingick i upphandlingen denna gång.

 1. Berzeliigatan 15
 2. Bogrydsvägen 34
 3. Källebergsgatan 27
 4. Källebergsgatan 35
 5. Lars Kaggsgatan 19
 6. Nolhagagatan 36
 7. Nolhagagatan 50
 8. Sturegatan 8
 9. Skogshyddegatan 43
 10. Södervärnsgatan 6A
 11. Söderängsgatan 14
 12. Torstensonsgatan
 13. Trollgårdsgatan 1
 14. Våglängdsgatan 91B

29 november 2018

Försäkringskassan inbjuder till Webbinarium gällande omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.


Inbjudan årsmöte 2022

Publicerat: 2022-01-03

Redovisningskväll 2022-02-15

Styrelsen har återigen nöjet att inbjuda våra medlemmar till en redovisningskväll för dig som har kört fast i din årsräkning.

Redovisningskväll


Publicerat: 2022-01-03

Styrelsen har här nöjet att inbjuda våra medlemmar till utbildning i de olika delarna med start i januari då första delen ”redovisning” går av stapeln

Utbildning


Publicerat: 2021-12-01

Medlemsavgift för 2022

Styrelsen vore oerhört tacksamma om Ni senast den 15:e december kan ha betalat medlemsavgiften för 2022.

För 2022 är avgiften 300:- och då ingår en olycksfallsförsäkring

samt nytt för i år även en ansvarsförsäkring.

Betalning görs till föreningens PG  483 57 66-9


Publicerat: 2021-11-29

Försäkringskassan informerar

Mina sidor för ställföreträdare

Som ställföreträdare har du tillgång till våra digitala tjänster. Välj ställföreträdare i rullistan på inloggningssidan, fyll i ditt personnummer och identifiera dig med bank-id. Härifrån kan du utföra ärenden som gäller en eller flera huvudmän.

Logga in på Mina sidor som ställföreträdare


Publicerat: 2021-09-12

Caféträff

Vi har här nöjet att inbjuda till årets första fysiska Caféträff den 5 oktober 2021

Inbjudan Caféträff


Publicerat: 2021-06-30

Inspelad Digital Cafèträff 30/6

Publicerat: 2021-04-25

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en digital träff 2021-05-06

Inbjudan digital träff


Publicerat: 2021-03-25

Gällande Sekretess hos Överförmyndaren

Det råder sekretess i överförmyndarverksamheten. Sekretessen är av den strängare arten. I bestämmelsen i 32 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen (OSL) anges att sekretess gäller

”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men”. Ordet ”enskild” avser både ställföreträdare och huvudman.

Vi får regelbundet förfrågningar kring ställföreträdare. Det kan t ex vara journalister som granskar överförmyndarverksamheter generellt eller enskilda ärenden men även olika företag som vill marknadsföra olika typer av tjänster. Just nu finns en tämligen enhetlig domstolspraxis som innebär att uppgifter om en ställföreträdares personliga eller ekonomiska förhållanden, t ex hur många uppdrag har X eller hur mycket arvode har X fått, inte lämnas ut om syftet är en journalistgranskning. Domstolarna säger ibland att allt som den enskilda individen upplever som ett mera påtagligt obehag ska beaktas vid bedömningen om ett utlämnande uppgiften kan ske ”utan att den enskilde lider skada eller men”. De skador som avses är i första hand sådana skador som att någon blir utsatt för andra missaktning, om personens personliga förhållande blir kända.

Det här innebär alltså att vi inte lämnar ut uppgifter till journalister om enskilda ställföreträdare. Däremot är vi i allmänhet skyldiga att lämna ut uppgifter som inte kan knytas till enskild person, t ex hur många uppdrag har den som har flest uppdrag i kommunen.

När det gäller företag som vill ha ut ställföreträdares adress- och telefonuppgifter för att marknadsföra tjänster som t ex fixarhjälp eller utbildning, anser domstolarna numera att dessa uppgifter, mot bakgrund av syftet, är tämligen harmlösa och därför ska lämnas ut. Det är därför ni ställföreträdare emellanåt kan kanske både mejl, brev eller telefonsamtal från olika företag.

Överförmyndarnämnden gör dock alltid en särskild prövning i alla ärenden om utlämnade av uppgifter om ställföreträdare. Om domstolspraxis inte är helt klar för en viss begäran, avslår nämnden begäran om utlämnade. Ett sådant beslut är överklagbart till kammarrätten.


Publicerat: 2021-03-05

9 mars: webbinarium med presentation av FUB:s nya rapport om god man och förvaltare
 
Juristen och forskaren Torbjörn Odlöw har tillsammans med FUB skrivit rapporten ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

 

Den 9 mars kl. 18-20 kommer Torbjörn presentera innehållet i rapporten och förbundsjurist Julia Henriksson kommer berätta om FUB:s ställningstaganden.

Länk till webbinariet


Publicerat: 2021-03-05

Styrelsen i GMF Sjuhärad har härmed nöjet att inbjuda till årets stämma vilken kommer att hållas digitalt.

Inbjudan årsmöte 2021

Uppkoppling Teams


Publicerat: 2021-02-04

Föreningen har tagit fram en excel-fil med kassablad för inkomster och utgifter samt en sammanställning som ska följa ert kontoutdrag.

Detta för den som bokför manuellt. Vid frågor om kassabladen kontakta vår kassör Lotta Edqvist på kassor@gmfsjuharad.se

Kassaboksblad


Publicerat: 2020-12-30

Redovisningskväll 2021

På grund av rådande omständigheter så kommer föreningens redovisningskväll bara att vara för våra medlemmar.

Den kommer att hållas den 4 februari 2021. Anmäl dig senast den 28/1 till kassör Lotta Edqvist, kassor@gmfsjuharad.se med namn och mobilnummer. För att minimera riskerna på mötet kommer vi att ringa och boka in varje person, så att det blir max 4 personer/timma denna dag. Mötet kommer att hållas centralt i Borås på två olika ställen. Mer information lämnas vid anmälan.

/Styrelsen


Publicerat: 2020-12-30

Medlemsavgift för 2021

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021.

Denna är på årsmötet 2020 fastställd till 200:-

Betalning görs till föreningens PG 483 57 66-9

Märk din betalning med namn och mail.

För den som även vill teckna ansvarsförsäkring för 2021 är premien för denna 200:- och betalas samtidigt.


Publicerat: 2020-12-30

Nyheter från överförmyndaren Borås


Publicerat: 2020-10-24

Rapport från ordförandekonferensen med RGMF.


Publicerat: 2020-06-12

Nyheter för överförmyndare från SKR.


Publicerat: 2020-05-28

Nu finns möjligheten att digitalt skicka uttagsmedgivande och arvodesbeslut till Nordea.

Information om att skicka uttagsmedgivande/arvodesbeslut digitalt

Blankett ”överföringsuppdrag”


Publicerat: 2020-05-14

Hemställan från SKR om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare


Publicerat: 2020-04-30

Hej Medlemmar,

Vi hoppas att ni alla mår bra under dessa tider! Vi vill bara med dessa meningar i detta mejl säga att bara för att Vi inte träffas så fortsätter styrelsen sitt engagemang och har fysiska möten eller telefonmöten.

Styrelsen har haft två möten sedan årsmötet i mars

Två av de styrelsevalda träffade Rickard Byström, ÖFE chef i Borås, den 8/4, där man tog upp frågor från våra medlemmar. Vi önskar presentera dessa svar på nästa möte

Ni kan alltid ringa eller mejla oss om ni har frågor/funderingar runt ett nytt eller pågående uppdrag. Vi finns till för er!

Om allt går åt rätt håll så har vi planerat ett medlemsmöte den 30/9 kl 18:00 på Guldkanten. Detta är preliminär bokat, håll utkik i er mejlbox eller på hemsidan för uppdatering.

Väl mött

//Styrelsen


Publicerat: 2020-03-13

Med anledningen av spridningen av corona­viruset, Covid-19 vill vi informera om hur vi i vår förening ser och agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhetsåtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälsotillståndet tillåter det. Vi rekommenderar Er att tills vidare ställa in besök och externa möten för att undvika exponering. De flesta boenden i Borås har sedan igår utlyst besöksförbud. Ring boendet innan eventuellt besök.

Styrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätthålla en bra kommunikation för huvudmans bästa. Till hjälp kan vårt digitaliserade arbetssätt vara till hjälp och lösa många frågor.

Vi tror att det är viktigt att vi alla fattar rätt beslut i den nu uppkomna situationen. Genom att hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndigheten blir det lättare att fatta välgrundade beslut.


Publicerat: 2020-03-13

Information från årsmötet 2020


Publicerat: 2020-02-14

Möte med Överförmyndarenheten vår 2020


Publicerat: 2020-02-14

Redovisningsprogram

PC Ställföreträdare

Godman.se


Publicerat: 2020-02-14

Inbjudan årsmöte 2020-03-05


Publicerat: 2020-02-05

Information från Veterankraft gällande hushållsnära tjänster

Broschyr

Tjänsteutbud


Publicerat: 2020-02-05

Försäkringsinformation gällande Ansvarsförsäkring för perioden 2020-04-01 — 2020-12-31

Ansvarsförsäkring


Publicerat: 2020-02-04

Motioner inför årsmötet 2020-03-05 skickas in till styrelsen

senast 2020-02-10


Publicerat: 2020-01-23

Styrelsen i GMF  Sjuhärad har här nöjet att inbjuda dig till en redovisningskväll i form av öppet hus.

Detta sker den 11/2 på restaurang Guldkanten på Kvarngatan 20 i Borås

Redovisningskväll


Publicerat: 2020-01-23

Årsmöte 2020

Styrelsen i GMF Sjuhärad har bestämt årets årsmöte till den 5/3 kl 18:30 på restaurang Guldkanten i Borås.

Mer information kommer att skickas ut inom kort.

Vill du nominera dig själv eller någon annan som ledamot till styrelsen kontakta då vår sekreterare.
sekr@gmfsjuharad.se


Publicerat: 2020-01-23

RGMF

(Riksförbundet Gode män och Förvaltare) har sin årsstämma 18 april 2020.
Vill ni som medlem i GMF Sjuhärad nominera någon till deras styrelse alternativt skicka in en motion ber vi er att kontakta någon ur GMF Sjuhärads styrelse för mer information.


Publicerat: 2020-01-12

Medlemsavgift för 2020


Publicerat: 2020-01-12

Ni vet väl att föreningen erbjuder våra medlemmar mentorskap


Publicerat: 2019-12-20

Överförmyndarnytt december 2019


Publicerat: 2019-11-30

Information från SKR


Publicerat: 2019-10-17

Styrelsen i GMF Sjuhärad har här nöjet att inbjuda Er till en
kompletterande utbildning för ställföreträdare.

Inbjudan utbildning

Utbildningsplan


Publicerat: 2019-10-07

Höstträff 2019-10-29


Publicerat: 2019-09-18

Konsumenternas

Ett tips om vart du kan vända dig för gratis rådgivning med frågor gällande försäkringar, bankfrågor, frågor om elavtal, telekomfrågor mm


Publicerat: 2019-09-09

Riktlinjer för nya arvoden Borås


Publicerat: 2019-06-09

Överförmyndarnytt juni 2019


Publicerat: 2019-05-22

Caféträff

Ulricehamn 2019-06-18

Mark 2019-06-18

Borås 2019-06-19


Publicerat: 2019-05-22

Mentorskap

Vi kommer framöver att erbjuda mentorer till våra medlemmar.
Behöver ni en mentor att kontakta för frågor eller bolla idéer?

Kontakta styrelsens Leif Falk på mail  sekr@gmfsjuharad.se


Publicerat: 2019-04-10

Ny broschyr från Bankföreningen

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare


Publicerat: 2019-03-25

Nya riktlinjer för arvoden i Borås Stad som kommer att införas för arvoden 2019

Riktlinjer för arvoden, gäller för år 2019


Publicerat: 2019-03-15

Information från årsmötet


Publicerat: 2019-01-23

14 mars 2019
Årsmöte för medlemmar. 18.30 på Guldkanten, Kvarngatan 20


Hej,
Behovet av gode män och förvaltare har aldrig varit större. Den psykiska ohälsan och sociala utsattheten ökar, vi blir äldre och kommunala hjälpinsatser försvinner. Dessutom har det aldrig varit enklare att sätta sig själv i knipa genom ofördelaktiga lån, onödiga inköp och spelmissbruk.
Vänligen återkom till överförmyndaren om du har möjlighet och är intresserad av att åta dig ett uppdrag som god man eller förvaltare. Om särskilda önskemål om typ av uppdrag finns så ange dem; förvaltarskap/godmanskap, äldreomsorg, socialpsykiatri, handikappomsorg etc. Överförmyndaren är även intresserad att veta vilka språkkunskaper du har.
Med vänliga hälsningar
Överförmyndarenheten Borås Stad

Överförmyndarenhetens telefontider:
måndag, onsdag, fredag kl. 10-12
torsdag kl. 13-15


3 december 2018

Idag går driften av LSS-boenden över till Attendo.

De boenden det gäller är enligt nedan.

Nedan 14 bostäder drivs på entreprenad sedan år 2010 i Borås Stad. Det är också dessa som ingick i upphandlingen denna gång.

 1. Berzeliigatan 15
 2. Bogrydsvägen 34
 3. Källebergsgatan 27
 4. Källebergsgatan 35
 5. Lars Kaggsgatan 19
 6. Nolhagagatan 36
 7. Nolhagagatan 50
 8. Sturegatan 8
 9. Skogshyddegatan 43
 10. Södervärnsgatan 6A
 11. Söderängsgatan 14
 12. Torstensonsgatan
 13. Trollgårdsgatan 1
 14. Våglängdsgatan 91B

29 november 2018

Försäkringskassan inbjuder till Webbinarium gällande omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.