Publicerat: 2020-06-12

Nyheter för överförmyndare från SKR.


Publicerat: 2020-05-28

Nu finns möjligheten att digitalt skicka uttagsmedgivande och arvodesbeslut till Nordea.

Information om att skicka uttagsmedgivande/arvodesbeslut digitalt

Blankett ”överföringsuppdrag”


Publicerat: 2020-05-14

Hemställan från SKR om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare


Publicerat: 2020-04-30

Hej Medlemmar,

Vi hoppas att ni alla mår bra under dessa tider! Vi vill bara med dessa meningar i detta mejl säga att bara för att Vi inte träffas så fortsätter styrelsen sitt engagemang och har fysiska möten eller telefonmöten.

Styrelsen har haft två möten sedan årsmötet i mars

Två av de styrelsevalda träffade Rickard Byström, ÖFE chef i Borås, den 8/4, där man tog upp frågor från våra medlemmar. Vi önskar presentera dessa svar på nästa möte

Ni kan alltid ringa eller mejla oss om ni har frågor/funderingar runt ett nytt eller pågående uppdrag. Vi finns till för er!

Om allt går åt rätt håll så har vi planerat ett medlemsmöte den 30/9 kl 18:00 på Guldkanten. Detta är preliminär bokat, håll utkik i er mejlbox eller på hemsidan för uppdatering.

Väl mött

//Styrelsen


Publicerat: 2020-03-13

Med anledningen av spridningen av corona­viruset, Covid-19 vill vi informera om hur vi i vår förening ser och agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhetsåtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälsotillståndet tillåter det. Vi rekommenderar Er att tills vidare ställa in besök och externa möten för att undvika exponering. De flesta boenden i Borås har sedan igår utlyst besöksförbud. Ring boendet innan eventuellt besök.

Styrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätthålla en bra kommunikation för huvudmans bästa. Till hjälp kan vårt digitaliserade arbetssätt vara till hjälp och lösa många frågor.

Vi tror att det är viktigt att vi alla fattar rätt beslut i den nu uppkomna situationen. Genom att hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndigheten blir det lättare att fatta välgrundade beslut.


Publicerat: 2020-03-13

Information från årsmötet 2020


Publicerat: 2020-02-14

Möte med Överförmyndarenheten vår 2020


Publicerat: 2020-02-14

Redovisningsprogram

PC Ställföreträdare

Godman.se


Publicerat: 2020-02-14

Inbjudan årsmöte 2020-03-05


Publicerat: 2020-02-05

Information från Veterankraft gällande hushållsnära tjänster

Broschyr

Tjänsteutbud


Publicerat: 2020-02-05

Försäkringsinformation gällande Ansvarsförsäkring för perioden 2020-04-01 — 2020-12-31

Ansvarsförsäkring


Publicerat: 2020-02-04

Motioner inför årsmötet 2020-03-05 skickas in till styrelsen

senast 2020-02-10


Publicerat: 2020-01-23

Styrelsen i GMF  Sjuhärad har här nöjet att inbjuda dig till en redovisningskväll i form av öppet hus.

Detta sker den 11/2 på restaurang Guldkanten på Kvarngatan 20 i Borås

Redovisningskväll


Publicerat: 2020-01-23

Årsmöte 2020

Styrelsen i GMF Sjuhärad har bestämt årets årsmöte till den 5/3 kl 18:30 på restaurang Guldkanten i Borås.

Mer information kommer att skickas ut inom kort.

Vill du nominera dig själv eller någon annan som ledamot till styrelsen kontakta då vår sekreterare.
sekr@gmfsjuharad.se


Publicerat: 2020-01-23

RGMF

(Riksförbundet Gode män och Förvaltare) har sin årsstämma 18 april 2020.
Vill ni som medlem i GMF Sjuhärad nominera någon till deras styrelse alternativt skicka in en motion ber vi er att kontakta någon ur GMF Sjuhärads styrelse för mer information.


Publicerat: 2020-01-12

Medlemsavgift för 2020


Publicerat: 2020-01-12

Ni vet väl att föreningen erbjuder våra medlemmar mentorskap


Publicerat: 2019-12-20

Överförmyndarnytt december 2019


Publicerat: 2019-11-30

Information från SKR


Publicerat: 2019-10-17

Styrelsen i GMF Sjuhärad har här nöjet att inbjuda Er till en
kompletterande utbildning för ställföreträdare.

Inbjudan utbildning

Utbildningsplan


Publicerat: 2019-10-07

Höstträff 2019-10-29


Publicerat: 2019-09-18

Konsumenternas

Ett tips om vart du kan vända dig för gratis rådgivning med frågor gällande försäkringar, bankfrågor, frågor om elavtal, telekomfrågor mm


Publicerat: 2019-09-09

Riktlinjer för nya arvoden Borås


Publicerat: 2019-06-09

Överförmyndarnytt juni 2019


Publicerat: 2019-05-22

Caféträff

Ulricehamn 2019-06-18

Mark 2019-06-18

Borås 2019-06-19


Publicerat: 2019-05-22

Mentorskap

Vi kommer framöver att erbjuda mentorer till våra medlemmar.
Behöver ni en mentor att kontakta för frågor eller bolla idéer?

Kontakta styrelsens Leif Falk på mail  sekr@gmfsjuharad.se


Publicerat: 2019-04-10

Ny broschyr från Bankföreningen

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare


Publicerat: 2019-03-25

Nya riktlinjer för arvoden i Borås Stad som kommer att införas för arvoden 2019

Riktlinjer för arvoden, gäller för år 2019


Publicerat: 2019-03-15

Information från årsmötet


Publicerat: 2019-01-23

14 mars 2019
Årsmöte för medlemmar. 18.30 på Guldkanten, Kvarngatan 20


Hej,
Behovet av gode män och förvaltare har aldrig varit större. Den psykiska ohälsan och sociala utsattheten ökar, vi blir äldre och kommunala hjälpinsatser försvinner. Dessutom har det aldrig varit enklare att sätta sig själv i knipa genom ofördelaktiga lån, onödiga inköp och spelmissbruk.
Vänligen återkom till överförmyndaren om du har möjlighet och är intresserad av att åta dig ett uppdrag som god man eller förvaltare. Om särskilda önskemål om typ av uppdrag finns så ange dem; förvaltarskap/godmanskap, äldreomsorg, socialpsykiatri, handikappomsorg etc. Överförmyndaren är även intresserad att veta vilka språkkunskaper du har.
Med vänliga hälsningar
Överförmyndarenheten Borås Stad

Överförmyndarenhetens telefontider:
måndag, onsdag, fredag kl. 10-12
torsdag kl. 13-15


3 december 2018

Idag går driften av LSS-boenden över till Attendo.

De boenden det gäller är enligt nedan.

Nedan 14 bostäder drivs på entreprenad sedan år 2010 i Borås Stad. Det är också dessa som ingick i upphandlingen denna gång.

 1. Berzeliigatan 15
 2. Bogrydsvägen 34
 3. Källebergsgatan 27
 4. Källebergsgatan 35
 5. Lars Kaggsgatan 19
 6. Nolhagagatan 36
 7. Nolhagagatan 50
 8. Sturegatan 8
 9. Skogshyddegatan 43
 10. Södervärnsgatan 6A
 11. Söderängsgatan 14
 12. Torstensonsgatan
 13. Trollgårdsgatan 1
 14. Våglängdsgatan 91B

29 november 2018

Försäkringskassan inbjuder till Webbinarium gällande omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.