Publicerat: 2020-03-05

Föreningens styrelse vald vid årsmötet 2020

Ordförande
Gary Edqvist
Tel. 0727-29 92 99
ordf@gmfsjuharad.se
 

Vice ordförande
Fredrik Claesson
Tel. 0733-77 17 51
v.ordf@gmfsjuharad.se
 

Sekreterare
Leif Falk
Tel. 0703-21 44 24
sekr@gmfsjuharad.se
 

Kassör
Lotta Edqvist
Tel. 0727-29 12 91
kassor@gmfsjuharad.se
 

Ledamot
Magnus Freed
0705-23 75 13

 

Ledamot
Madeleine Igelström
Tel. 0708-10 42 17
 

Ledamot
Kjell Sternfeldt