Om ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

De kommuner som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för till exempel skola, vård och boende.

Alla asylsökande ensamkommande barn har rätt till en god man. På Migrationsverkets webbingång för gode män kan du läsa mer om hur asylprocessen ser ut för ensamkommande barn och om vad som händer om barnet får uppehållstillstånd.

Källa: Migrationsverket