GMF Sjuhärad är en intresseförening för gode män, förvaltare och förmyndare.
Medlem kan den som av överförmyndaren eller tingsrätten förordnats som god man eller förvaltare bli.

Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbete genom att.

  • Anordna utbildningar, förmedla kontakt med erfarna personer att anlita i komplicerade ärenden.
  • Knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter., utgöra forum för diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan medlemmarna.
  • Anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag, studiebesök mm.
  • Anordna informationsträffar med representanter för olika myndigheter, institutioner och vårdpersonal.
  • Erfarenhetsutbyte med närliggande föreningar.
  • I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring

För medlemskap betalas medlemsavgiften till föreningens postgiro med nummer 483 57 66-9. För 2024 är medlemsavgiften 350:- / år
Då ingår en olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring.


Märk betalning med namn, adress, mail och personnummer

GMF Sjuhärad Folder 2024