GMF Sjuhärad är en intresseförening för gode män, förvaltare och förmyndare.
Medlem kan den som av överförmyndaren eller tingsrätten förordnats som god man eller förvaltare bli.

Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbete genom att.

  • Anordna utbildningar, förmedla kontakt med erfarna personer att anlita i komplicerade ärenden.
  • Knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter., utgöra forum för diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan medlemmarna.
  • Anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag, studiebesök mm.
  • Anordna informationsträffar med representanter för olika myndigheter, institutioner och vårdpersonal.
  • Erfarenhetsutbyte med närliggande föreningar.
  • I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring.
  • Möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring.

För medlemskap betalas medlemsavgiften för närvarande 150:-/år till föreningens postgiro med nummer 483 57 66-9
Då ingår en olycksfallsförsäkring. En ansvarsförsäkring kan tecknas för 200:-
Märk betalning med namn, adress och mail

GMF Sjuhärad Folder 2020