Redovisning av uppdrag

Som god man, förvaltare och ibland även förmyndare är du skyldig att redovisa hur du sköter ekonomin för den du är ställföreträdare för, och vad du i övrigt utför i ditt uppdrag.

Handbok för ställföreträdare

Här hämtar du redovisningshandboken som är ett bra stöd när du ska göra årsräkningen. Handboken innehåller bl.a. exempel på hur årsräkningen kan se ut, vanliga fel som kan förekomma och förklaringar på ekonomiska begrepp.

Förteckning

I början av ett nytt ställföreträdarskap — inte vid byte av ställföreträdare — skickar du in en förteckning. Den ska visa din huvudmans tillgångar och skulder vid den första dagen på uppdraget.

Underlag för huvudmannens tillgångar och skulder skickar du med. På kapital- och räntebesked från banken finns alla uppgifter med förutom skulder från andra fordringsägare.

Andra fordringsägare kan till exempel vara kronofogden eller olika kreditinstitut. Du behöver på egen hand kontakta dem för att få underlag på huvudmannens eventuella skulder.

Det är viktigt att du under ditt uppdrag bokför alla transaktioner och sparar alla verifikationer eftersom du har redovisningsskyldighet. Enligt bokföringslagen måste du spara alla verifikationer i sju år.

Årsräkning

Före 1 mars varje år ska du sedan redovisa för föregående år av ditt uppdrag. I årsräkningen redovisar du huvudmannens:

  • tillgångar i början och slutet av perioden
  • skulder i början och slutet av perioden
  • inkomster under perioden
  • utgifter under perioden

Sluträkning

När ditt uppdrag är slut lämnar du in en sluträkning till överförmyndaren.

Den lämnar du in inom en månad efter uppdragets sista dag. Sluträkningen är uppbyggd på samma sätt som årsräkningen.

Här redovisar du uppgifterna för ditt sista år fram tills uppdragets sista dag.

Viten                                                                                                                                          

Om du inte lämnar in redovisningarna i tid tar nämnden beslut om föreläggande om vite, det vill säga att du får böter, hos tingsrätten. Om vitet döms ut överväger Överförmyndaren entledigande från ditt uppdrag.