Hur blir jag medlem?
För att bli medlem i GMF Sjuhärad krävs det att du har minst ett uppdrag som ställföreträdare.
För medlemskap betalas medlemsavgiften för närvarande 300:-/år till föreningens postgiro med nummer 483 57 66-9
Då ingår en olycksfallsförsäkring, och en ansvarsförsäkring

(Ansvarsförsäkringen kostar fr.o.m. 2022, 250 kr och ingår i medlemsavgiften)

Märk betalning med namn, adress, mail och personnummer